Iska Qor Madrasada
Walaal kusoo dhawoow Madrasada Altaqwaa Network

Buuxi "Formka” Hoos ku yaala si Laguugu daro Ardayda.
Foom-ka Madrasada