Login | Forgot Pass | Register

Maqaallo

Tafsiirka Quraanka Suuratul Munaafiquun ( 5 - Ilaa Dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 45 | Monday March 27, 2017 - 21:21:40
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Usuulu-Tafsiir Darsigii 3aad Li Sheekh Xanaafi Xafidahullaah

0 Visits: 818 | Tuesday May 10, 2016 - 19:25:50
.ılılı•كتاب مقدَّمة في أصول التفسير •ılılı.

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Munaafiqiin ( 1 - 4 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 52 | Sunday March 26, 2017 - 23:39:05
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Cabasa oo dhan Sh. Xanaafi

0 Visits: 168 | Sunday March 26, 2017 - 00:46:44
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Taghaabun ( 10 Ilaa Dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 42 | Sunday March 26, 2017 - 00:43:20
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Usuulu-Tafsiir Darsigii 2aad Li Sheekh Xanaafi Xafidahullaah

0 Visits: 1294 | Tuesday May 03, 2016 - 20:57:42
.ılılı•كتاب مقدَّمة في أصول التفسير •ılılı.

Read More »

Usuulu-Tafsiir Darsigii 1aad Li Sheekh Xanaafi Xafidahullaah

4 Visits: 1348 | Tuesday April 26, 2016 - 23:22:28
.ılılı•كتاب مقدَّمة في أصول التفسير •ılılı.

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Taqaabun ( 1 - 9 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 82 | Monday March 20, 2017 - 03:15:14
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Takwiir - Idashamsu Kuwirat Sh. Xanaafi

0 Visits: 482 | Saturday December 31, 2016 - 05:22:49
•سورة التكوير •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Dalaaq ( 6 Ilaa Dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 90 | Friday March 17, 2017 - 19:22:39
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Infidaar Sh. Xanaafi

0 Visits: 409 | Monday December 26, 2016 - 14:09:15
• سورة انفطار •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Dalaaq ( 1 - 5 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 94 | Wednesday March 15, 2017 - 03:09:13
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Taxriim (8 ilaa Dhamaadka) Sh. Xanaafi

0 Visits: 99 | Monday March 13, 2017 - 02:45:55
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Qur'aanka Kariimka (*(*suuratul-Saff-6-14*)*) Li Sh Xanaafi Xaaji Xafidahullaah

0 Visits: 2544 | Sunday October 06, 2013 - 05:48:02
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Taxriim ( 1 - 7 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 100 | Thursday March 09, 2017 - 02:31:18
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mudafifiin Sh. Xanaafi

0 Visits: 545 | Thursday December 22, 2016 - 02:30:44
• سورة المطففين •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mulk ( 1 - 12 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 178 | Thursday March 02, 2017 - 00:19:53
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qalam( 43 - 52 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 112 | Wednesday March 01, 2017 - 01:14:36
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Suratu Mumtaxinah Ayada 6 ilaa 10 Sh. Xanaafi

0 Visits: 713 | Tuesday September 02, 2014 - 23:19:20
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Buruuj Sh. Xanaafi

0 Visits: 379 | Wednesday December 14, 2016 - 22:46:52
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qalam ( 16 - 42 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 144 | Monday February 27, 2017 - 02:57:58
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Mumtaxinah ( 1 - 5 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 88 | Monday February 27, 2017 - 03:20:12
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qalam ( 1 - 15 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 83 | Sunday February 26, 2017 - 02:10:47
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Ad daariq Sh. Xanaafi

0 Visits: 289 | Tuesday December 13, 2016 - 01:34:13
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xaaqah ( 35 - ilaa Dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 76 | Friday February 24, 2017 - 00:48:36
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Aclaa Sh. Xanaafi

0 Visits: 102 | Wednesday February 22, 2017 - 21:53:47
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xaaqah ( 9 - 34 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 114 | Wednesday February 22, 2017 - 00:34:46
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xaaqah ( 1 - 8 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 73 | Tuesday February 21, 2017 - 01:32:02
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xashri ( 17 ilaa Dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 92 | Tuesday February 21, 2017 - 01:52:15
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Macaarij Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 83 | Monday February 20, 2017 - 00:24:45
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xashr ( 10 - 16 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 103 | Monday February 20, 2017 - 00:21:36
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qaashiyah Sh. Xanaafi

0 Visits: 337 | Friday December 09, 2016 - 21:54:35
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Macaarij ( 11 - 39 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 129 | Saturday February 18, 2017 - 00:29:20
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Fajar Sh. Xanaafi

0 Visits: 538 | Tuesday December 06, 2016 - 03:51:22
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Macaarij ( 1 - 10 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 75 | Thursday February 16, 2017 - 00:06:37
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Nuux ( 11 - ilaa dhmaadka ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 148 | Tuesday February 14, 2017 - 02:31:31
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xashr ( 4 - 9 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 108 | Tuesday February 14, 2017 - 02:40:48
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mujaadalah Dhamaad & Xashir ( 1 - 3 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 115 | Monday February 13, 2017 - 00:29:26
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Nuux ( 1 - 10 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 78 | Sunday February 12, 2017 - 23:37:19
•اللــــه اكبــــــــر

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Jini ( 14 - 28 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 109 | Friday February 10, 2017 - 22:04:25
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Balad Sh. Xanaafi

0 Visits: 443 | Sunday December 04, 2016 - 01:56:11
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mujaadalah ( 12 - 21 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 134 | Tuesday February 07, 2017 - 02:20:05
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Jini ( 1 - 13 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 130 | Tuesday February 07, 2017 - 02:13:54
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Shamsi Sh. Xanaafi

0 Visits: 313 | Thursday December 01, 2016 - 00:38:57
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muzamil ( Dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 126 | Monday February 06, 2017 - 00:41:15
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mujaadalah ( 7 - 11 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 124 | Monday February 06, 2017 - 00:39:07
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muzamil ( 11 - 19 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 128 | Saturday February 04, 2017 - 23:45:08
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Leyl Sh. Xanaafi

0 Visits: 402 | Tuesday November 29, 2016 - 00:22:20
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muzamil ( 1 - 10 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 109 | Saturday February 04, 2017 - 00:47:06
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Duhaa Sh. Xanaafi

0 Visits: 261 | Monday November 28, 2016 - 04:12:48
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Kitaabka Usuul Thalaathah[ Casharka 3aad ] Sh Xanaafi

0 Visits: 255 | Wednesday February 01, 2017 - 00:50:33
ஐ..●◦°الأصول الثلاثة وأدلتها°◦●..ஐ

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muddathir ( 48 ilaa dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 92 | Wednesday February 01, 2017 - 16:22:56
• سورة المدّثر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Sharax Sh. Xanaafi

0 Visits: 227 | Sunday November 27, 2016 - 00:28:12
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muddathir ( 31 - 47 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 178 | Tuesday January 31, 2017 - 00:57:48
• سورة المدّثر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mujaadalah ( 1 - 6 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 149 | Tuesday January 31, 2017 - 01:08:35
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xadiid ( 25 ilaa dhmaadka ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 152 | Sunday January 29, 2017 - 23:19:04
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Tiin Sh. Xanaafi

0 Visits: 168 | Saturday November 26, 2016 - 04:05:30
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muddathir ( 1 - 30 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 158 | Saturday January 28, 2017 - 20:10:42
• سورة المدّثر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qiyaamah ( 20 - 40 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 180 | Thursday January 26, 2017 - 01:17:41
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Kitaabka Usuul Thalaathah[ Casharka 2aad ] Sh Xanaafi

0 Visits: 213 | Tuesday January 24, 2017 - 21:19:33
ஐ..●◦°الأصول الثلاثة وأدلتها°◦●..ஐ

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qiyaamah ( 1 - 19 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 176 | Tuesday January 24, 2017 - 04:31:07
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xadiid ( 19 - 24 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 129 | Tuesday January 24, 2017 - 04:16:33
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul insaan Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 109 | Monday January 23, 2017 - 02:54:18
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xadiid ( 12 - 18 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 183 | Monday January 23, 2017 - 02:49:34
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Kitaabka Usuul Thalaathah[ Casharka 1aad ] Sh Xanaafi

0 Visits: 225 | Wednesday January 18, 2017 - 23:15:51
ஐ..●◦°الأصول الثلاثة وأدلتها°◦●..ஐ

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Insaan ( 6 - 25 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 325 | Wednesday January 18, 2017 - 02:14:56
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Insaan 1 - 5 Sh. Xanaafi

0 Visits: 172 | Wednesday January 18, 2017 - 01:14:00
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xadiid ( 4 - 11 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 146 | Tuesday January 17, 2017 - 03:11:30
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Suratu Mursalaat ayada 35 ilaa dhamaad

0 Visits: 569 | Friday September 12, 2014 - 23:43:09
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka suratu mursalaat ayada 20 ilaa 34 Sh. xanaafi

0 Visits: 490 | Wednesday September 10, 2014 - 02:12:46
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka SuuratuWaaqica Dhamaad & Xadiid ( 1 - 3 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 156 | Monday January 16, 2017 - 02:06:08
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiir Suratu Mursalaat Ayada 1 ilaa 19 Sh. Xanaafi

0 Visits: 674 | Tuesday September 09, 2014 - 01:19:06
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Raxmaan ( 41 - 67 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 335 | Monday January 02, 2017 - 03:56:03
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Raxmaan ( 17 - 40 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 244 | Thursday December 22, 2016 - 02:23:04
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qamar Iyo Araxmaan ( 1 - 16 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 238 | Wednesday December 21, 2016 - 01:42:43
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qamar ( 28 - 49 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 155 | Tuesday December 20, 2016 - 01:47:32
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qamar ( 7 - 27 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 241 | Monday December 19, 2016 - 04:57:21
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Al-Najmi Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 238 | Sunday December 18, 2016 - 02:01:47
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Al-Najmi ( 27 ilaa 44 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 270 | Wednesday December 14, 2016 - 23:32:45
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Al-Najmi ( 1 - 26 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 215 | Wednesday December 14, 2016 - 01:37:53
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Duur Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 237 | Tuesday December 13, 2016 - 01:39:19
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Duur ( 15 - 31) Sh. Xanaafi

0 Visits: 81 | Tuesday December 13, 2016 - 01:26:45
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Daariyaat Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 131 | Sunday December 11, 2016 - 01:01:43
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Daariyaat ( 31 - 51 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 143 | Friday December 09, 2016 - 21:26:50
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Bishaaaro Reer taqwa oo ku kulmay nuqdisho insha allah

0 Visits: 269 | Friday December 09, 2016 - 04:27:29
Allahu akbar Saadaashu waa guuul waana dhaboobee dhawaan insha allah.

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Daariyaat ( 7 - 30 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 266 | Thursday December 08, 2016 - 03:38:48
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qaaf Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 235 | Wednesday December 07, 2016 - 01:01:09
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qaaf ( 16 - 35 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 212 | Tuesday December 06, 2016 - 03:40:52
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qaad ( 1 - 15 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 207 | Monday December 05, 2016 - 06:30:45
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xujraat Dhamaad Sh. Xanaafi Xafidahu'Allaah

0 Visits: 161 | Sunday December 04, 2016 - 02:23:25
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Muxamed ( 30 - 38 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 195 | Tuesday November 29, 2016 - 00:10:58
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Muxamed ( 20 - 29 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 187 | Monday November 28, 2016 - 04:14:53
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Mohammed ( 12 - 19 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 205 | Sunday November 27, 2016 - 01:43:21
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Maxammed ( 1 - 11 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 273 | Saturday November 26, 2016 - 04:08:37
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Axqaaf Dhamaad ( 29 - 35 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 178 | Thursday November 24, 2016 - 02:37:40
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Axqaaf ( 21 - 28 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 149 | Wednesday November 23, 2016 - 03:38:53
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Calaq Sh. Xanaafi

0 Visits: 396 | Wednesday November 23, 2016 - 03:36:24
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Axqaaf ( 15 - 20 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 146 | Tuesday November 22, 2016 - 04:09:08
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Al-Qadr Sh. Xanaafi

0 Visits: 217 | Tuesday November 22, 2016 - 04:05:30
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Axqaaf ( 6 - 14 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 197 | Monday November 21, 2016 - 02:37:10
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Ogeysiisyada Cusub
More »»
Muxaadaro Maqal ah
NO MAGACA DARSIGA DHAGEYSO
More »»