Login | Forgot Pass | Register

Maqaallo

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xaaqah ( 35 - ilaa Dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 39 | Friday February 24, 2017 - 00:48:36
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Aclaa Sh. Xanaafi

0 Visits: 62 | Wednesday February 22, 2017 - 21:53:47
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xaaqah ( 9 - 34 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 75 | Wednesday February 22, 2017 - 00:34:46
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xaaqah ( 1 - 8 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 46 | Tuesday February 21, 2017 - 01:32:02
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xashri ( 17 ilaa Dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 41 | Tuesday February 21, 2017 - 01:52:15
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Macaarij Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 47 | Monday February 20, 2017 - 00:24:45
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xashr ( 10 - 16 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 66 | Monday February 20, 2017 - 00:21:36
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qaashiyah Sh. Xanaafi

0 Visits: 294 | Friday December 09, 2016 - 21:54:35
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Macaarij ( 11 - 39 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 97 | Saturday February 18, 2017 - 00:29:20
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Fajar Sh. Xanaafi

0 Visits: 391 | Tuesday December 06, 2016 - 03:51:22
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Macaarij ( 1 - 10 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 47 | Thursday February 16, 2017 - 00:06:37
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Nuux ( 11 - ilaa dhmaadka ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 113 | Tuesday February 14, 2017 - 02:31:31
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xashr ( 4 - 9 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 78 | Tuesday February 14, 2017 - 02:40:48
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mujaadalah Dhamaad & Xashir ( 1 - 3 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 87 | Monday February 13, 2017 - 00:29:26
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Nuux ( 1 - 10 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 52 | Sunday February 12, 2017 - 23:37:19
•اللــــه اكبــــــــر

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Jini ( 14 - 28 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 80 | Friday February 10, 2017 - 22:04:25
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Balad Sh. Xanaafi

0 Visits: 418 | Sunday December 04, 2016 - 01:56:11
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mujaadalah ( 12 - 21 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 110 | Tuesday February 07, 2017 - 02:20:05
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Jini ( 1 - 13 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 99 | Tuesday February 07, 2017 - 02:13:54
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Shamsi Sh. Xanaafi

0 Visits: 265 | Thursday December 01, 2016 - 00:38:57
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muzamil ( Dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 69 | Monday February 06, 2017 - 00:41:15
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mujaadalah ( 7 - 11 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 99 | Monday February 06, 2017 - 00:39:07
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muzamil ( 11 - 19 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 70 | Saturday February 04, 2017 - 23:45:08
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Leyl Sh. Xanaafi

0 Visits: 344 | Tuesday November 29, 2016 - 00:22:20
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muzamil ( 1 - 10 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 86 | Saturday February 04, 2017 - 00:47:06
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Duhaa Sh. Xanaafi

0 Visits: 233 | Monday November 28, 2016 - 04:12:48
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Kitaabka Usuul Thalaathah[ Casharka 3aad ] Sh Xanaafi

0 Visits: 222 | Wednesday February 01, 2017 - 00:50:33
ஐ..●◦°الأصول الثلاثة وأدلتها°◦●..ஐ

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muddathir ( 48 ilaa dhamaad ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 66 | Wednesday February 01, 2017 - 16:22:56
• سورة المدّثر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Sharax Sh. Xanaafi

0 Visits: 204 | Sunday November 27, 2016 - 00:28:12
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muddathir ( 31 - 47 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 141 | Tuesday January 31, 2017 - 00:57:48
• سورة المدّثر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mujaadalah ( 1 - 6 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 123 | Tuesday January 31, 2017 - 01:08:35
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xadiid ( 25 ilaa dhmaadka ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 121 | Sunday January 29, 2017 - 23:19:04
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Tiin Sh. Xanaafi

0 Visits: 145 | Saturday November 26, 2016 - 04:05:30
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Muddathir ( 1 - 30 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 134 | Saturday January 28, 2017 - 20:10:42
• سورة المدّثر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qiyaamah ( 20 - 40 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 152 | Thursday January 26, 2017 - 01:17:41
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Kitaabka Usuul Thalaathah[ Casharka 2aad ] Sh Xanaafi

0 Visits: 189 | Tuesday January 24, 2017 - 21:19:33
ஐ..●◦°الأصول الثلاثة وأدلتها°◦●..ஐ

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qiyaamah ( 1 - 19 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 146 | Tuesday January 24, 2017 - 04:31:07
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xadiid ( 19 - 24 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 89 | Tuesday January 24, 2017 - 04:16:33
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul insaan Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 85 | Monday January 23, 2017 - 02:54:18
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xadiid ( 12 - 18 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 134 | Monday January 23, 2017 - 02:49:34
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Kitaabka Usuul Thalaathah[ Casharka 1aad ] Sh Xanaafi

0 Visits: 204 | Wednesday January 18, 2017 - 23:15:51
ஐ..●◦°الأصول الثلاثة وأدلتها°◦●..ஐ

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Insaan ( 6 - 25 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 291 | Wednesday January 18, 2017 - 02:14:56
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Insaan 1 - 5 Sh. Xanaafi

0 Visits: 149 | Wednesday January 18, 2017 - 01:14:00
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xadiid ( 4 - 11 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 122 | Tuesday January 17, 2017 - 03:11:30
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Suratu Mursalaat ayada 35 ilaa dhamaad

0 Visits: 543 | Friday September 12, 2014 - 23:43:09
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka suratu mursalaat ayada 20 ilaa 34 Sh. xanaafi

0 Visits: 456 | Wednesday September 10, 2014 - 02:12:46
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka SuuratuWaaqica Dhamaad & Xadiid ( 1 - 3 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 129 | Monday January 16, 2017 - 02:06:08
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiir Suratu Mursalaat Ayada 1 ilaa 19 Sh. Xanaafi

0 Visits: 637 | Tuesday September 09, 2014 - 01:19:06
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Raxmaan ( 41 - 67 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 294 | Monday January 02, 2017 - 03:56:03
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Takwiir - Idashamsu Kuwirat Sh. Xanaafi

0 Visits: 210 | Saturday December 31, 2016 - 05:22:49
•سورة التكوير •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Infidaar Sh. Xanaafi

0 Visits: 199 | Monday December 26, 2016 - 14:09:15
• سورة انفطار •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Raxmaan ( 17 - 40 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 224 | Thursday December 22, 2016 - 02:23:04
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Mudafifiin Sh. Xanaafi

0 Visits: 264 | Thursday December 22, 2016 - 02:30:44
• سورة المطففين •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qamar Iyo Araxmaan ( 1 - 16 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 211 | Wednesday December 21, 2016 - 01:42:43
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Inshiqaaaq Sh. Xanaafi

0 Visits: 272 | Monday December 19, 2016 - 05:02:26
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Qamar ( 28 - 49 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 129 | Tuesday December 20, 2016 - 01:47:32
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qamar ( 7 - 27 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 193 | Monday December 19, 2016 - 04:57:21
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Al-Najmi Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 209 | Sunday December 18, 2016 - 02:01:47
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Al-Najmi ( 27 ilaa 44 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 237 | Wednesday December 14, 2016 - 23:32:45
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Buruuj Sh. Xanaafi

0 Visits: 146 | Wednesday December 14, 2016 - 22:46:52
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Al-Najmi ( 1 - 26 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 185 | Wednesday December 14, 2016 - 01:37:53
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Duur Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 212 | Tuesday December 13, 2016 - 01:39:19
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Ad daariq Sh. Xanaafi

0 Visits: 132 | Tuesday December 13, 2016 - 01:34:13
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Duur ( 15 - 31) Sh. Xanaafi

0 Visits: 54 | Tuesday December 13, 2016 - 01:26:45
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Daariyaat Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 105 | Sunday December 11, 2016 - 01:01:43
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Daariyaat ( 31 - 51 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 118 | Friday December 09, 2016 - 21:26:50
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Bishaaaro Reer taqwa oo ku kulmay nuqdisho insha allah

0 Visits: 246 | Friday December 09, 2016 - 04:27:29
Allahu akbar Saadaashu waa guuul waana dhaboobee dhawaan insha allah.

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Daariyaat ( 7 - 30 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 244 | Thursday December 08, 2016 - 03:38:48
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qaaf Dhamaad Sh. Xanaafi

0 Visits: 172 | Wednesday December 07, 2016 - 01:01:09
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qaaf ( 16 - 35 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 128 | Tuesday December 06, 2016 - 03:40:52
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Qaad ( 1 - 15 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 149 | Monday December 05, 2016 - 06:30:45
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Xujraat Dhamaad Sh. Xanaafi Xafidahu'Allaah

0 Visits: 119 | Sunday December 04, 2016 - 02:23:25
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Muxamed ( 30 - 38 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 165 | Tuesday November 29, 2016 - 00:10:58
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Muxamed ( 20 - 29 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 164 | Monday November 28, 2016 - 04:14:53
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Mohammed ( 12 - 19 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 170 | Sunday November 27, 2016 - 01:43:21
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Maxammed ( 1 - 11 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 201 | Saturday November 26, 2016 - 04:08:37
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Axqaaf Dhamaad ( 29 - 35 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 154 | Thursday November 24, 2016 - 02:37:40
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Axqaaf ( 21 - 28 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 125 | Wednesday November 23, 2016 - 03:38:53
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Calaq Sh. Xanaafi

0 Visits: 370 | Wednesday November 23, 2016 - 03:36:24
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Axqaaf ( 15 - 20 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 122 | Tuesday November 22, 2016 - 04:09:08
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Al-Qadr Sh. Xanaafi

0 Visits: 187 | Tuesday November 22, 2016 - 04:05:30
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Axqaaf ( 6 - 14 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 173 | Monday November 21, 2016 - 02:37:10
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratul Bayyinah Sh. Xanaafi

0 Visits: 271 | Monday November 21, 2016 - 02:42:54
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Jaathiyah Dhamaad & Axqaaf ( 1 - 5 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 128 | Tuesday November 15, 2016 - 02:26:01
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Jaathiyah ( 23 - 32 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 166 | Tuesday November 15, 2016 - 02:20:00
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Jaathiyah ( 14 - 22 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 200 | Tuesday November 15, 2016 - 02:16:50
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Al Zalzalah Sh. Xanaafi

0 Visits: 271 | Wednesday November 16, 2016 - 23:14:33
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Wal-Caadiyaat Sh. Xanaafi

0 Visits: 187 | Sunday November 13, 2016 - 17:39:40
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Jaathiyah ( 1 - 13 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 123 | Tuesday November 15, 2016 - 02:13:28
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Dukhaan Dhamaad ( 40 - 59 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 147 | Sunday November 13, 2016 - 16:55:11
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Dukhaan ( 19 - 39 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 166 | Sunday November 13, 2016 - 16:19:27
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suuratu Dukhaan ( 1 - 18 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 162 | Sunday November 13, 2016 - 02:44:26
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Al-Qaaricah Sh. Xanaafi

0 Visits: 161 | Sunday November 13, 2016 - 02:05:27
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Suuratu Zukhraf Dhamaad ( 74 - 89 ) Sh. Xanaafi Xafidahu'Allaah

0 Visits: 182 | Saturday November 12, 2016 - 01:16:10
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirkeenii,سورة المائدة 71,,79 تفسير الجلالين Li Sh.Xanaafi Xaaji Xafidahullaah

0 Visits: 847 | Saturday May 09, 2015 - 11:48:00
Tafsiirkeenii,سورة المائدة 71,,79 تفسير الجلالين Li Sh.Xanaafi Xaaji Xafidahullaah

Read More »

Tafsiirul-Jalaalayn,سورة المائدة 47,,64,تفسير الجلالين,Li Sh Xanaafi Xaaji Xafidahullaah

0 Visits: 941 | Friday May 01, 2015 - 22:10:43
('.¸.•تفـــسيــــــــــــر الجــــــــلالـــــــــــين'•.¸.)

Read More »

Tafsiiru-Al-Jalaaleyn,سورة المائدة 31,,47,,تفسير الجلالين Li Sh.Xanaafi Xaaji Xafidahullaah

0 Visits: 22812 | Wednesday April 22, 2015 - 20:10:48
Allaha idiin sahlo in aad ku fasirtaan quraanka Bil carabi amiin dadala wa garaa wa tafsrka caway insha-allah halkan kala soco http://omaniyat.com/quran/tafseer/2_5_3.html

Read More »

Tafsiirka Suuratu Yaasiin Ayada 13aad ilaa dhamaad

1 Visits: 2472 | Saturday March 08, 2014 - 15:08:36
Ogaysiis Suuradaan oo Dhan

Read More »

Tafsiirka Suratu Yaasiiin Aayadaha ( 1-12 ) Sh. Xanaafi

0 Visits: 988 | Thursday October 08, 2015 - 02:22:06
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Tafsiirka Quraanka Suratu Fusilat Dhamaad ( 37- 54 ) Sh. Xanaafi Xafidahu'Allah

0 Visits: 192 | Wednesday October 26, 2016 - 21:50:43
•اللــــه اكبــــــــر •

Read More »

Ogeysiisyada Cusub
More »»
Muxaadaro Maqal ah
NO MAGACA DARSIGA DHAGEYSO
More »»